top of page

 

Vodstvene veščine so pomemben del orodij, s katerimi rokuje sodobni vodja.

Drugi del, ki podpira njegovo uspešnost in učinkovitost je dobro poznavanje sebe in svojih zmožnosti.

A šele takrat, ko pričnemo ustrezno ravnati s seboj na vseh ravneh in ko so vsa področja v ravnovesju,

lahko polno izkoristimo vse svoje potenciale.

Zadovoljstvo sledi. 

 

 

VITALNI VODITELJ IN VITALNA VODITELJICA DELEGIRATA - izmojstrimo se v ključni vodstveni veščini

 

 

Naš direktor neprestano ponavlja: »V našem podjetju bi morali "VSI PRODAJATI"«. A zaposleni nadaljujejo po starem.

 

"Naše stranke so čisto nerazumne. Zadevo hočejo včeraj, s popustom in dosmrtno garancijo." Vam je znano?

 

 

Res je, da se koncept »VSI PRODAJAMO« lepo sliši. A brez treninga prodajnih kompetenc se  običajno nič ne zgodi.  Vsakdo vidi le svoj strokovni del procesa. Celota ga ne zanima in stranke dobijo različne vtise o našem delovanju.

V zadnjem času so se tudi stranke spremenile. Postale so bolj previdne, preudarne, zahtevne in zadržane. Danes najbolj uspevajo tisti, ki znajo svoje stranke tudi slišati in ne samo poslušati. Dostavijo tisto, kar stranka pričakuje, takrat, ko to pričakuje ali celo še malo prej.

 

In kako nastajajo šale o  »ZLATI RIBICI«? Saj jih poznate, tiste z nenavadnimi obrati v čudne smeri. Npr. tista, ko se moški naokoli sprehaja z lačnim papagajem na rami, ali vrhunski  tenis Beckerja in Džokoviča na sosedovem dvorišču in še bi lahko naštevali. Skoraj vsakega od nas so že kdaj nasmejale. Verjamemo, da tudi vi poznate kakšno. In kako se jim izognit, da primeri iz našega posla ne postanjeo gradivo za nove šale?

 

Najboljši recept je, da se prodajalec zaveda, da je vsaka stranka svoja zgodba. Niti dve prodajni priložnosti nista povsem enaki. V prodaji ni univerzalnih receptov. Temveč se stranko sliši, ter upošteva pri pristopu in razvoju sodelovanja.

 

Ob upoštevanju vsega se zdi vse skupaj izjemno težko. Ne rečemo, da ni, ampak s sistematičnim pristopom, trdim in konstantnim delom lahko spremenimo potek dogodkov.

 

Začnemo z aktivacijo v varnem okolju in počasi plavamo proti brzicam. Pot se lahko začne s Treningom Zlata ribica - prebujanje in aktivacija prodajalca v sebi. Prijavite se sedaj!

 

 

ZAČNEMO v četrtek 18.1.2018 ob 8.15 uri. (Za prijave s plačilom kotizacije do 12.1.2018 priznavamo poseben BONUS)

 

 

 

KOMU JE TRENING NAMENJEN ?

Štiridnevni multidisciplinarni integriran trening je  namenjen vsem vodjem, ki:

 • čutijo, da imajo preveč operativnega dela, so preobremenjeni in nimajo dovolj časa za strateške aktivnosti,

 • verjamejo, da ima njihova ekipa še veliko potencialov in rezerv, katere želijo aktivirati,

 • se pogosto ujamejo v past, da poskušajo vse opraviti sami,

 • se želijo izpopolniti v vodstvenih veščinah in

 • so pripravljeni razviti vse  svoje vodstvene potenciale.  

Intenzivni trening vodstvenih veščin ob spoznavanju sebe, svojih potencialov in preseganju omejitev je dopolnjen z elementi upravljanja svoje energije in stresa, ki ga prinaša poslovni svet. Velik poudarek je namenjen tudi vzpostavljanju notranjega ravnovesja, ki ga vodja potrebuje, da ostaja vitalen....

 

KONCEPT TRENINGA - Kje smo dobili NAVDIH?

Ena najpomembnejših veščin vodje, ki razbremeni vodjo in poveže tim je DELEGIRANJE. Veliko vodij se 

Trening Vitalni vodja - vitalna voditeljica delegirata je prvi od treningov programa Vitalni voditelj - Vitalna voditeljica

treningu ZLATA RIBICA I. smo združili dva osnovna koncepta, ki sta ključna za uspeh podjetja na trgu:

 1. Vsi v podjetju smo prodajalci, ne glede na obliko prodajne aktivnosti ter

 2. Naj naši posli ne bodo osnova za nove šale o zlati ribici oz. Postanimo našim strankam zlata ribica, ki uspešno in pravočasno izpolni njihovo željo!

KAJ ŽELIMO DOSEČI?

V treningu skozi štiri dni teoretično-praktičnih, vsebin prehajamo preko pomembnih faz uvajanja delegiranja v svojo dnevno rutino. Naš cilj je, da vsak udeleženec/udeleženka:

 1. prepozna možnosti, ki mu jih veščina delegiranja nudi (za njegov primer - glede na stil vodenja, osebne karakteristike in potenciale, naravo dela, tim in njegove značilnosti;

 2. vzpostavi svoj odnos do delegiranja in oblikuje vizijo sebe v vlogi delegirajočega;

 3. ozavesti področja, kjer lahko delegira;

 4. se nauči uspešnih in učinkovitih korakov procesa delegiranja in uvedbe le-tega v tim;

 5. identificira svoje močne plati in kako jih najbolje aktivirati;

 6. opredeli svoje notranje upornike, dvome, pomisleke, strahove in omejitve ter jih preseže;

 7. ozavesti razlike med osnovnimi programi posameznika ter odpori v času sprememb ter strategije, kako rokovati v posameznem primeru

 8. pridobi vpogled v pasti, ki se pogosto pojavijo pri prenosu nalog in pooblastil.

 

S strokovno podporo v vsakem trenutku procesa osvajanja novih kompetenc želimo udeležencem/udeleženkam ponuditi možnost, da  .  

Trening smo oblikovali kot interdisciplinarno izkušnjo v katero smo vključili razvoj vodstvenih kompetenc, komunikacijskih veščin, mentorstva, obvladovanje stresa, upravljanje s svojo energijo, spoznavanje svojih potencialov ter razvoj poguma in strategij v procesu priprave in uvajanja delegiranja ter rokovanje s težavnimi situacijami na poti do uspeha.

Na samem treningu se srečamo s konkretnimi situacijami iz prakse. Zanje bomo iskali optimalne rešitve. Udeležencem/udeleženkam bomo pomagali, da zgraditi bolj samozavestni nastop .

Program TRENINGA - Kaj nas čaka?

Trening traja 4 dni. Posamezen modul je namenjen enemu od ključnih področij pri gradnji prodajnih kompetenc. Modul pričanja 8 urna teoretično-praktična delavnica, ki se nadaljuje z vsakodnevnimi vajami. V vsebine modulov smo združili znanja in izkušnje različnih področij, ki omogočajo, da se udeleženci prepoznajo kot prodajalci ter zgradijo svoj lastni stil, s katerim bodo uspešno delovali na trgu.

1.Modul: PRODAJALEC PRED OGLEDALOM

2.Modul: KOMUNIKACIJA 1 - VEZ IN MOST DO STANKE

3.Modul: ZLATA RIBICA IZPOLNJUJE ŽELJE - KAKO BOLJE SPOZNATI STRANKO

4.Modul: KOMUNIKACIJA 2 - BONTON IN FORMA - PRODAJALČEVA ORODJA

5.Modul: ROKOVANJE S TEŽJIMI SITUACIJAMI IN USPEŠNO ZAKLJUČEVANJE "PRODAJE"

Trening poteka tudi v času med delavnicami. Udeleženci pripravijo skupaj s trenerjema individualni načrt aktivnosti (vaj), namenjen utrjevanju pridobljenega znanja in veščin v času med delavnicami. Trenerja udeležence v tem času podpirata s povratnima informacijami, usmerjanjem, svetovanjem in coachingom.

ZAKAJ je trening VITALNI VODITELJ-VITALNA VODITELJICA DELEGIRA tako UČINKOVIT?

Trening poteka v manjši skupini (max. 16 udeležencev), kar omogoča bolj individualen pristop in več praktičnega dela s povratnimi informacijami. Je intenziven in dinamičen, optimalna kombinacija teoretičnega dela, dela v skupinah in individualnega dela s trenerji.

Temelji na konceptu: Svetovalne – coaching delavnice, kjer je poudarek na odkrivanju in razvoju potencialov udeležencev ter povezavi novih znanj in veščin z obstoječimi. Je kombiniran pristop klasične delavnice z elementi svetovanja, coachinga, globinskih intervjujev, moderatorskimi tehnikami in individualnim praktičnim delom s komentarji. 

V trening smo vključili tudi učenje z A-metodo. A-metoda je princip učenja poslovnih kompetenc s pomočjo korakov učenja deskanja na snegu. Princip in metoda temelji na izvajanju izbranih fizičnih vaj s katerimi dosežemo učinkovitejše ponotranjanje in uporabo poslovnih ter prodajnih kompetenc pri vsakdanjem delu.

Z VAMI BODO TRENERJI:

Ksenija Lapornik, direktorica podjetja Aspekti d.o.o., z več kot 25 letnimi izkušnjami na področju vodenja različnih oddelkov, je poleg strokovnega poznavanja poslovnih procesov, procesov vodenja in dolgoletnih trženjskih izkušenj, tudi certificirani NLP Coach ter trenerka komunikacijskih veščin, izvajalka individualnih razvojnih načrtov za vodje in zaposlene v marketingu in prodaji, presojevalka standarda ISO9001 in svetovalka in ocenjevalka poslovne odličnosti po modelu EFQM. Že več kot 15 let predava vodstvene, tržne in komunikacijske veščine, tako v okviru projektov, kjer pomaga podjetjem uspešno uvesti spremembe in nova orodja, kot v okviru nacionalnih programov in povsem odprtega tipa. Zadnja leta v svoje raziskave novih orodij, tehnologij in možnosti, vključuje tudi elemente, ki pomagajo posamezniku, da krepi svoje zdravje in vitalno moč – svojo psihofizično kondicijo. V programu Vitalni voditelj - Vitalna voditeljica je njeno področje usposabljanje vodstvenih kompetenc in priprava individualnih načrtov uvajanja novih kompetenc v vsakodnevno poslovno življenje udeležencev, spremljanje in individualni posveti. . 

Mojca Gregorčič, ustanoviteljica in vodja centra M - centra za osebno rast in večjo kakovost življenja. Svoje več kot 20 letne podjetniške in vodstvene izkušnje je nadgradila z znanji področij astrologije, hipnoze in Bachovih cvetnih esenc. Pri svojem delu svetovalke, terapevtke in predavateljice uspešno združuje znanja in izkušnje v gospodarstvu s področji, ki prinašajo v poslovno in osebno življenje posameznika večje ravnotežje in pomagajo pri spoznavanju sebe. Organizira in izvaja delavnice, srečanja in izobraževanja s področij, kot so astrologija, hipnoza in Bachove cvetne esence ter izvaja različne osebne terapije. V novembru 2017 je izdala priročnik uporabne astrologije - Z razumevanjem astrologije do polnega uresničenja lastnih potencialov. Zaradi njene strokovnosti in izkušenj so jo k sodelovanju povabili različni mediji, kjer pripravlja članke na tedenski in mesečnimi ravni. Njen velik doprinos k programu VItalni voditelj-Vitalna voditeljica je, da udeležencem v individualnih posvetih pomaga še bolje spoznati njihove prednosti, priložnosti za izboljšave na področju in pri kompetencah, ki ga konkretni trening pokriva in hkrati poda usmeritve kdaj in kako se lotiti sprememb ter kateri naj bodo prvi koraki na poti do cilja.

Barbara Modlic, je diplomirana ekonomistka in terapevtka, ki je poleg poslovnih in podjetniških veščin svoje znanje izpopolnjevala na področju Transpersonalne psihologije, tehnik Zdravljenja s ponovno povezavo - The Reconnection, tehnikami meditacije in študijem hipnoze, kjer je tudi pridobila certifikat ameriške šole hipnoze O.H.T.C. Oblikovala je programe in sprostitvene tehnike, kot podporo za doseganje ciljev, odpravo čustvenih, mentalnih in energijskih blokad. Deluje kot svetovalka, mentorica, terapevtka in izvajalka programov.  Velik poudarek daje meditacijam za podjetja, zato tudi v programu Vitalni voditelj - vitalna voditeljica, skrbi za meditacije, tako individualno, kot skupinsko. Dokazano je, da le-te pomagajo bolje obvladovati stres, povečujejo delovno učinkovitost, izboljšujejo zmožnost koncentracije in pozitivno vplivajo na zdravje zaposlenih. 

Igor Gregorc, je mednarodno potrjeni trener NLP (nevrolingvističnega programiranja), učitelj sprostilnih, meditativnih in gibalnih tehnik, poznavalec številnih energetskih metod, voditelj učnih delavnic o obvladovanju stresa, učinkovitosti delovanja uma, čustveni inteligenci in učenju. Že od svojega 17.leta se ukvarja s sprostilno-meditativnimi sistemi in borilnimi veščinami. V zadnjih letih več časa posveča tehnikam, ki poleg fizičnih kretenj poudarjajo pristop k zavedanju celotnega telesa in razvoju notranje energije. Tipično za njegov način poučevanja je jasna razlaga, postopno podajanje znanja, igriv pristop in nenehno spodbujanje pozitivne naravnanosti pri udeležencih. V programu Vitalni voditelj - Vitalna voditeljica je njegova vloga, da preko niza gibalno-dihalnih energijskih vaj pomaga udeležencem, da se spoznajo s pomembno veščino zbiranja, izločanja, razporejanja in usmerjanja življenjske energije Qi - t.i. energijskim managementom.

KAKO in do kdaj se PRIJAVIM na trening?

 

Prijavite se lahko z izpolnjeno prijavnico preko e-pošte na naslov: info@aspekti.si   Rok prijave s plačilom kotizacije je torek 16.1.2018 oz do zapolnitve mest. 

Kotizacija 4 dnevnega intenzivnega treninga vsebuje:

 • udeležbo na 34 urnem teoretično-praktičnem delu treninga,

 • gradivo za trening,

 • kosila in okrepčilo med odmori,

 • individualni načrt uvajanja veščine,

 • zvočni posnetek meditacije, '

 • zvočni zapis osebnega posveta in izris astrološke karte,

 • 30 minut individualnega svetovanja/coaching po dogovoru,

 • aktivno spremljanje udeležencev,

 • certifikat o opravljenem treningu,

ter znaša promocijsko 570 EUR + DDV na osebo.

Vsak nadaljni udeleženec iz istega podjetja ali organizacije ima 5% popust.

 

TERMIN IZVEDBE
 

Četrtek: 18.1.2018 8.15-18.00

Petek:   19.1.2018 8.30-18.00

Sobota:  20.1.2018 8.30-18.00

Nedelja:  21.1.2018 8.30-16.30

 • Štirje dnevi

 • Štirje trenerji

 • Pet korakov

 • 22 ur izbranih vsebin

 • 6 ur dela v skupinah

 • 2 uri individualno s trenerji

 • Takojšen prenos v prakso

 • Oblikovanje Individulnega načrta uvajanja

 • Podpora trenerjev

 • Coaching in osebno svetovanje

Če poznaš sebe in druge, ne boš ogrožen niti v stoterih akcijah.

Če drugih ne poznaš, poznaš pa sebe, boš eno akcijo dobil, drugo pa izgubil.

Če pa ne poznaš niti sebe niti drugih, boš vedno ogrožen.

 

                        (SUN TZU)

2010 - present

2010 - present

bottom of page