top of page

VSEBINA TRENINGA VITALNI VODITELJ in VITALNA VODITELJICA DELEGIRATA

 1. SKLOP: DELEGIRANJE POD DROBNOGLEDOM IN MOJ ODNOS DO DELEGIRANJA

  1. Kaj je DELEGIRANJE in česa ne moremo šteti kot delegiranje,

  2. Ključni elementi delegiranja

  3. Argumenti ZA in PROTI delegiranju,

  4. Prerez stanja - Trenutna situacija (Odkrit pogled v ogledalo),

  5. Ne delegiram – kaj sporočam?

  6. Moje močne strani in priložnosti za izboljšave,

  7. Pasti delegiranja-ne delegiranja,

  8. Preseganje svojih omejitev in vzpostavljanje avtoritete,

  9. Vizija in motivacija za delegiranje,

  10. Identifikacija področij in del delegiranja, Česa nikoli ne delegiramo,

  11. Delegiranje kot močan element upravljanje s časom,

  12. Odgovornost in pooblastila,

  13. Mentorstvo 1 – kompetence dobrega mentorja in elementi mentorskega procesa

 2. SKLOP: NAČRTOVANJE DELEGIRANJA IN PRIPRAVA NA UVEDBO/PRENOS AKTIVNOSTI IN POOBLASTIL:

  1. Sistematičen pristop vs. Ad hoch pristop

  2. Proces in stopnje delegiranja,

  3. Proces uvajanja sprememb, 

  4. Cilji, jasna izhodišča in pričakovanja,

  5. Delegiranje zahteva vsaj dva - Potrebe delegiranca,

  6. Postopek načrtovanja, 

  7. Koncept Internega odjemalca, 

  8. Opredelitev zahtev za uspešno in učinkovito delegiranje,

  9. Priprava potrebnih orodij in informacij, navodila,

  10. mentorstvo 2 – načrt predaje in spremljanja.

 3. SKLOP: UVAJANJE DELEGIRANJA – USPEŠNA IN UČINKOVITA UVEDBA V TIM BREZ STRESA

  1. Priprava »terena« za prenos nalog in pooblastil,

  2. Komuniciranje sprememb,

  3. Prenos znanja/preverjanje kompetenc,

  4. Zahtevna komunikacija in rokovanje z odpori

  5. Motiviranje – koncept podpornika,

  6. Postavljanje mej.

 4. SKLOP: SPREMLJANJE – KO DELEGIRANJE POSTANE NAŠE MOČNO ORODJE

  1. Delegiranje – aktivnost v mojem urniku,

  2. principi spremljanja in evalviranja - PDCA,

  3. Povratne informacije – priprava in podajanje

  4. Naša odgovornost, ko predamo naloge.

 

bottom of page