top of page
PROGRAMI ZA PODJETJA
KOMPETENTNI ZAPOSLENI - KAPITAL PODJETJA

 

 

Celo najbolj skeptični fiziki so začeli priznavati, da zamah metuljevih kril povzroči vremenske spremembe tisoče kilometrov daleč.

Vse, kar počnemo, šteje.- Gloria Steinem

INDIVIDUALNI PROGRAMI

Znotraj celote (podjetja, organizacije, oddelka) ima vsak SVOJO ZGODBO.

 

Že v osnovni šoli smo se učili, da je veriga tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen. To modrost lahko uporabimo tudi, ko spremljamo uspešnost in učinkovitost podjetja.  Usposabljanje celotnega tima je pomembno, saj na ta način tim deluje bolj usklajeno in motivirano.

 

Hkrati je bistvenega pomena, da se znotraj celote razvijajo tudi posamezniki. Vsak na svojem področju lahko gradi konkurenčno prednost celotnega podjetja. In včasih so za to najprimernejši individualni pristopi, kar se nam je pokazalo že v preteklosti kot zelo uspešno in učinkovito. Ni smiselno "trošiti" dragocen čas celotnega tima za dvig kompetenc posameznika. 

Smo različni in zato potrebujemo za optimalni proces osvajanja novih znanj in uvajanja sprememb v naše delovanje različne metode. To nam je bilo vodilo pri pripravi programov individualnega nivoja.  

 

Naši programi usposabljanj na nivoju posameznika:

 

  • osebni in poslovni coaching

  • Individualni razvojni programi (IRN)

  • Individualni intenzivni programi usposabljanja na področju vodstvenih veščin, procesov, marketinga in prodaje

  • Program mentorstva za Skrbnike ključnih kupcev (KAM)

  • Program mentorstva za (nove) vodje

  • AVANTURA - on-line program za dvig kompetenc

 

bottom of page