top of page
PROGRAMI ZA PODJETJA

ZNANJA IN METODE ZA 21.STOLETJE

 

 

"Človeka ne moreš ničesar naučiti. Lahko mu le pomagaš, da to odkrije v sebi."- Galileo Galilei

 

RAZPISANA USPOSABLJANJA:

VITALNI VODITELJ IN VITALNA VODITELJICA DELEGIRATA

 

 

USPOSABLJANJA - ŠOLE, DELAVNICE IN TRENINGI

PARADOKS ZNANJA v današnji družbi: “Živimo v času izjemnega blagostanja z vidika dostopnosti do znanja/informacij. Namesto, da bi to izkoristili, ponavadi postanemo še bolj zmedeni.” Preveč informacij povzroči dezinformacijo - zmedo.

 

Vsi poznamo primer: Kadar imamo eno uro, vedno vemo koliko je. Ko imamo dve, že obstaja dilema, katera je bolj točna. Posebej še, če kažeta različen čas.

 

 

Zaposleni so po eni strani največje in najbolj dragoceno premoženje podjetja, saj izvajajo vse načrte vodilnih in so v vsakodnevnem stiku z odjemalci in partnerji. Istočasno so lahko tudi največji strošek in zaviralec – če s svojim delovanjem in odnosom ne podprejo naporov podjetja, če izvajajo svoje delo slabo oz. se vedejo neekonomično. 

 

Zakaj ljudje ne delajo, ne delajo dobro ali ne dosegajo rezultatov? "Ker ne znajo, ne morejo ali nočejo", bi bil odgovor. Čeprav dostikrat na prvi pogled  izgleda, kot, da nočejo, se velikokrat izkaže, da bi potrebovali dodatna znanja ali veščine, saj se razmere na trgu spreminjajo in sami ne zmorejo prilagoditi svojih kompetenc trenutnim razmeram.

 

Procesi osvajanja novih kompetenc zahtevajo optimizacije. Klasični pristopi niso več tako učinkoviti, saj je njihov namen bolj usmerjen v ozaveščanje posameznih vsebin. Sedaj ni več časa, da si znanje »kopičimo« na zalogo, za prihodnje potrebe. Tempo današnjega dne zahteva tudi hitro ponotranjanje ter povezovanje področij, ki medsebojno vplivajo drug na drugega. Hitre spremembe zahtevajo, da znamo in zmoremo odreagirati pravilno v tem trenutku. Učinkoviti prenosi znanja zahtevajo:

 

  • APLIKATIVNOST - uporabnost orodij in znanj pri vsakodnevnem delu 

  • PRILAGOJENOST - okolju in specifičnim potrebam

  • INTEGRACIJA - umestitev novih znanj in veščin v obstoječe delovanje - NADGRAJEVANJE

  • HITROST IN OPERATIVNOST - čimhitrejši in čimbolj uspešen prenos KOMPETENC v prakso (znanj, veščin in vedenj)

  • VARNOST - "varno okolje" -  kjer udeleženci lahko razvijejo zaupanje v orodja in svoje nove kompetence  

 

V Aspektih smo razvili nove metode in pripravili programe, ki so ciljno usmerjeni ter združujejo znanja različnih področij, ki vplivajo na končni želeni rezultat. Hkrati veliko pozornost namenjamo tudi načinu predajanja znanja. Klasičen tip delavnic smo nadgradili z elementi svetovanja, coachinga in mentorstva v svetovalno-coaching delavnico. Pred leti smo dodali A-metodo, katere podlaga so univerzalni principi učenja snowoarda, ki pomagajo, da se procesi ponotranjanja znanj, veščin in odnosa še pospešijo.

V  letu 2017 smo v programe integrirali nove vsebine, katerih vloga je, da omogočajo udeležencem še boljši vpogled v svoje potenciale in močne plati ter jih seznanimo s strategijami upravljanja s stresom, s svojo energijo, preseganjem omejitev, sproščanjem in vzpostavljanjem notranjega ravnovesja. Celovit pristop, ki temelji na filozofiji, da so ljudje največji kapital v podjetju. Zdravje in vitalna moč sta po našem mnenju pomembni kvaliteti tako v sodobnem poslovnem svetu kot v osebnem življenju, saj zagotavljata višjo kakovost delovanja in življenja nasploh.    

Udeleženci naših usposabljanj večinoma delajo na konkretnih primerih/situacijah udeležencev.  Naučene vsebine tako preverjamo ter utrjujemo že na samih usposabljanjih. Skupaj z udeležencem pripravimo tudi mini načrt prenosa znanj v prakso. Pri usposabljanjih, ki trajajo dalj časa, trenerji zagotavljajo podporo tudi v celotnem obobju trajanja programa.

V primeru, da je usposabljanje organizirano za podjetje oz. organizacijo se nove veščine v celoti osvajajo in sidrajo na poslovnih primerih koristnih za poslovno okolje podjetja / organizacije ter sledijo viziji in ciljem, ki jih podjetje ima.

TIPI IN VSEBINE USPOSABLJANJ 

 

Tematike in vsebine naših programov so aktualne, vezane na trenutne potrebe podjetij, organizacij in posameznikov. Pomagajo jim, da »ujamejo« svoj optimalen val, se najprej učinkovito in uspešno odzovejo na potrebe trga ter nato pričnejo trg tudi kreirati. Proaktivno delovanje, ki ga naši programi spodbujajo, je v današnjem času ključen element uspeha.

 

Odločili smo se za tri tipe treningov:

 

  1. svetovalne-coaching delavnice 

  2. Kombinirani treningi 

  3. Šole - usposabljanja, ki trajajo od 10 do 12 tednov.

 

Poleg izjemnih tehničnih znanj danes za uspeh na trgu potrebujemo tudi nabor znanj in veščin s t.i. »mehkih« področijZnano je, da je odnos zaposlenih navzven, do odjemalcev in partnerjev največji pokazatelj, kako vodje uspejo prenesti vizijo na zaposlene, jih navdušiti ter vključiti v celotno zgodbo. Še posebej pomembno je, da vodje pravilno ocenijo kompetence zaposlenih, vedo, kje so najmočnejše ter to dodatno razvijajo. S pravilnim pristopom so jim v podporo in s pomočjo kakovostnih ter pravilno podanih povratnih informacij omogočajo, da se zaposleni razvijajo v smeri, ki podjetju prinaša največ. Nove zahteve trga in huda konkurenca zahtevajo, da v "PODJETJU VSI PRODAJAMO" ter, da je nastop podjetja na trgu usklajen - preko vseh kanalov. Programe usposabljanj za podjetja smo združili v tri tematske sklope:

 

  1. VITALNI VODITELJ - VITALNA VODITELJICA - VODSTVENE VEŠČINE

  2. AMBASADOR - TRŽNE IN KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

  3. USPEŠNO PODJETJE POD DROBNOGLEDOM - GRADNJA USPEŠNIH TIMOV

 

Več o programih:

 

 

 

Zakaj so naša usposabljanja učinkovita?

 

Uposabljanja, ki smo jih pripravili so oblikovana tako, da udeleženci obstoječa znanja povežejo  oz. nadgradijo z novimi. Sestavimo novo sliko, ki upošteva tudi vse tiste koščke, ki jih posameznik že ima in so lahko tvorni delček nove kompetence. Na ta način so udeleženci programov usposabljanja bistveno bolj motivirani in samozavestni pri uporabi novih znanj v praski.

 

Usposabljanja potekajo v manjših skupinah, kar omogoča bolj individualen pristop in več praktičnega dela s povratnimi informacijami. So intenzivna in dinamična.

 

Temeljijo na konceptu: Svetovalne – coaching delavnice, kjer je poudarek na odkrivanju in razvoju potencialov udeležencev ter povezavi novih znanj in veščin z obstoječimi. Je kombiniran pristop klasične delavnice z elementi svetovanja, coachinga, globinskih intervjujev, moderatorskimi tehnikami in individualnim praktičnim delom s komentarji

 

V usposabljanja smo vključili tudi učenje z  A-metodo. A-metoda je princip učenja poslovnih kompetenc s pomočjo korakov učenja deskanja na snegu. Princip in metoda temelji

na izvajanju izbranih fizičnih vaj s katerim dosežemo učinkovitejše ponotranjanje

ter uporabo poslovnih kompetenc pri vsakdanjem delu.

 

Prednost pred orodji dajemo podjetju oz. posamezniku. To pomeni, da s pomočjo modeliranja skupaj najdemo njim lasten stil uporabe ključnih elementov orodij, ki jim bo omogočal, da svoje konkurenčne prednosti najlažje krepijo in dosegajo boljše rezultate.

 

bottom of page