top of page
MANJKAJOČI DELČEK
 

 

 

Sodobno, uspešno podjetje: 

 

 • vedno naredi korak naprej. Iz podjetja, ki se zgolj odziva na situacijo na trgu, se razvije v podjetje, ki kreira (ustvarja) situacije na trgu,

 

 • se zaveda, da je vrhunski odziv še vedno samo ODZIV!

 

 • je enotno v razmišljanju, da: „Na trgu ni srebrnih medalj.”, zato vse svoje moči usmeri v to, da odlično opravlja svoj posel.

 

 • je dovolj močno, da poišče partnerja za pomoč in podporo takrat, ko je čas za spremembo. Vsak je specialist na svojem področju. 

 

In kje se vidite vi?

PROGRAMI ZA PODJETJA

 Trenutna situacija na trgu pred nas postavlja pomembne izzive. V času hude konkurenčne tekme in velikih sprememb se v podjetjih največkrat vprašamo:

 

 • Kako bomo boljši od konkurence in si na trgu odrezali kar največji kos pogače?

 • Kako zadržati svoje odjemalce – stranke, zaposlene in partnerje?

 • Kaj nam pomaga zagotoviti atraktivno ponudbo in izvedbo ob optimalni rabi vseh resursov?

 

Želimo biti uspešni in čimbolj učinkoviti. Ko dodamo še korak naprej, nas zanima: 

 

 • Kako lahko uspemo odjemalce tako navdušiti, da nam bodo zvesti in celo naši največji ambasadorji, ki svojo izkušnjo z veseljem prenesejo naprej, da pridobimo nove odjemalce?

 • Lahko dvignemo nivo kakovosti in je hkrati naša velika konkurenčna prednost tudi vedno višja produktivnost?

 

Velik Izziv?

 

Ne glede na to, da odgovor ni en sam, lahko z gotovostjo trdimo, da je veliko odvisno ravno od ekipe, ki jo imamo. Posebno mesto v tej ekipi pripada vodjem. Od njih je odvisno, kam in kako bo plula barka. 

 

Nobenega dvoma ni, da je danes za uspeh na trgu potrebno imeti izjemno vizijo in močno konkurenčno prednostponuditi nekaj posebnega, česar ostali nimajo. Brez tega bi v današnjem času bili v slabšem položaju že v izhodišču. Vendar samo celoten strateški načrt, kakovostni produkti in storitve niso zadostno zagotovilo za uspeh. Imeti moramo usposobljene in motivirane izvajalce, pa naj so to zaposleni, pogodbeniki ali zunanji, najeti partnerji, ki bodo na ustrezen način prenesli vse to na trg, do vaših odjemalcev. Ko vse to imamo, je potrebna še AKCIJA. Brez nje se nič ne zgodi.

 

Zato smo se v Aspekih usmerili v razvoj programov, ki bodo podjetjem pomagala, da se z zgornjimi izzivi uspešno in učinkovito spoprimejo. Programi pokrivajo celoten proces in vsa ključna področja za uspeh podjetja in posameznika. Usmerili smo se na področja:

 

 • vodenja,

 • trženja in

 • optimizacije procesov.

 

Le skladno delovanje celotnega sistema prinaša maksimalne rezultate.Na podlagi dolgoletnih izkušenj, znanj in sledenja trendov, smo oblikovali nabor programov za: 

 

 • podjetja - poslovni razvoj in

 • posameznike - osebni razvoj.

 

Programi za podjetja vključujejo: 

 

 • usposabljanja - šole, kombinirane treninge in svetovalne - coaching delavnice,

 • mentorstvo,

 • svetovanja in coaching, 

 • IRN - individualni razvojni načrt za ključne kadre,

 • podporo pri načrtovanju, implementaciji in dokumentiranju novih procesov, modelov in orodij (kombinacija svetovanja, coachinga, usposabljanja).  

 

Najnovejši program celovitega pristopa na trg je AMBASADOR - naša navdušena stranka. Kombinacija pristopov pomaga podjetju, da nadgradi svoje delovanje v smeri

doseganja polnega potenciala navdušenih strank - t.i. AMBASADORJEV.

 

Posebnost naših programov je, da so povsem prilagojeni potrebam in okolju v katerem deluje podjetjePri svojih programih ustvarjamo prednost za svoje naročnike z naslednjimi principi:

 

 • Fokus na podjetju oz. posamezniku

 • Lastni razvoj

 • Aktualnost vsebin

 • Sodobni interdisciplinarni pristopi

 • Integracija obstoječega znanja z novim

 • Takojšen prenos v prakso

 • Podpora v času uvajanja

 • Delovanje na vseh nivojih

 

Zakaj tudi za posameznike? Iz dveh razlogov:

 

 1. Danes ni več tako močne ločnice med poslovnim in osebnim. Osebni razvoj zagotavlja, da je posameznik tudi v podjetju zmožen dati več, bolje slediti razvoju podjetja in trga. Zavedanje svojih potreb, svojih močnih plati in priložnosti za izboljšave, omogoča, da posameznik bolje prepozna potrebe sodelavcev in odjemalcev. Hkrati bolj uspešno in učinkovito deluje v timu.

 2. Celotno podjetja lahko na trgu nudi tako visok nivo storitev, kot jo zagotavlja njen najšibkejši člen.

 

 

 

bottom of page