top of page

PREDNOSTI PROGRAMOV ASPEKTOV

Pri svojih programih ustvarjamo prednost za svoje naročnike in udeležence naših programov  z naslednjimi principi:

 

Fokus na podjetju oz. posamezniku

Lastni razvoj

Aktualnost vsebin

Sodobni interdisciplinarni pristopi

Integracija obstoječega znanja z novim

Takojšen prenos v prakso

Podpora v času uvajanja

Delovanje na vseh nivojih

 

Fokus na podjetju oz. posamezniku:

 

Prednost pred orodji dajemo podjetju oz. posamezniku. To pomeni, da s pomočjo modeliranja najdemo njim lasten stil uporabe ključnih elementov orodij, ki jim bo omogočal, da svoje konkurenčne prednosti najlažje krepijo in dosegajo boljše rezultate.

 

Lastni razvoj:

 

Naši programi so plod lastnega razvoja, zato jih lahko vedno prilagodimo potrebam podjetja in posameznika. Temeljijo na:

  • pridobljenih znanjih,

  • izkušnjah,

  • spremljanju trendov razvoja trga,

  • spremljanje potreb in smeri razvoja družbe in generacij posameznikov,

  • rezultatih raziskav in testiranj,

  • ter uspešno izvedenih projektov na različnih področjih v zadnjih 25 letih. 

 

Aktualnost vsebin:

 

Tematike in vsebine naših programov so vezane na trenutne potrebe podjetij, organizacij in posameznikov. Pomagajo jim, da »ujamejo« svoj optimalen val, se najprej učinkovito in uspešno odzovejo na potrebe trga ter nato pričnejo trg tudi kreirati. Proaktivno delovanje, ki ga naši programi spodbujajo, je v današnjem času ključen element uspeha.

 

Sodobni interdisciplinarni pristopi (celoviti):

 

Proces osvajanja novih kompetenc zahteva optimizacije. Klasični pristopi niso več tako učinkoviti, saj je njihov namen bolj usmerjen v ozaveščanje posameznih vsebin. Tempo današnjega dne pa zahteva tudi hitro ponotranjanje ter povezovanje področjih, ki medsebojno vplivajo drug na drugega. Programi Aspektov so ciljno usmerjeni in oblikovani tako, da združujejo znanja različnih področij, ki vplivajo na končni želeni rezultat.  Hkrati veliko pozornost namenjamo tudi načinu predajanja znanja. Klasičen tip delavnic smo nadgradili z elementi svetovanja, coachinga in mentorstva v svetovalno-coaching delavnico. Letošnja novost je dodana A-metoda, katere podlaga so univerzalni principi učenja snowoarda, ki pomagajo, da se procesi ponotranjanja znanj, veščin in odnosa še pospešijo.

 

Integracija obstoječih znanj z novimi:

 

Seveda je idealno prenašati znanje na področju, kjer v naših možganih predhodno še ni drugih zapisov. A vsi vemo, da je realnost drugačna. Ponavadi imamo že neka znanja in izkušnje na določenem področju. Tudi, če ne ustrezajo več ali vsaj ne več v obstoječih okvirih. Posebej pomembno je, da se tega zavedamo takrat, kadar se »dodajajo« znanja, ki zahtevajo spremembo temeljnega modela sveta (prepričanj, vzorcev, percepcij,...). Programi Aspektov so oblikovani tako, da obstoječa znanja povežejo, oz. nadgradijo – da sestavimo novo sliko, ki upošteva tudi vse tiste koščke, ki jih posameznik že ima in so lahko tvorni delček nove kompetence. Na ta način so udeleženci programov usposabljanja bistveno bolj motivirani in samozavestni pri uporabi novih znanj v praski.

 

Takojšnji prenos v prakso:

 

Sedaj ni več časa, da si znanje »kopičimo« na zalogo, za prihodnje potrebe. Razvoj je hiter, zato je pomembno, da znamo odreagirati pravilno v tem trenutku. Zato se na naših usposabljanjih in treningih večinoma dela na konkretnih primerih udeležencev.  Naučene vsebine tako preverjamo ter utrjujemo že na samih usposabljanjih. Skupaj z udeležencem pripravimo tudi mini načrt prenosa znanj v prakso.

 

V primeru, da je program organiziran za podjetje oz. organizacijo se nove veščine v celoti osvajajo in sidrajo na poslovnih primerih koristnih za poslovno okolje podjetja/organizacije ter sledijo viziji in ciljem, ki jih podjetje ima.

 

Tudi svetovalni projekti so vodeni tako, da lahko stranka z vsakim korakom, ki je izveden opazi napredek v delovanju.

 

Podpora v času uvajanja:

 

Izkušnje so pokazale, da je najbolj kritičen čas za uspešno uvedeno spremembo ravno čas implementacije, testnega delovanja oz. čas ko se še učimo (prvi tedni produkcije). Ne glede na to, ali gre za uporabo nove kompetence pri posamezniku ali za uvedeno večjo spremembo v poslovni model (napr. orodje), je ravno to obdobje tisto od katerega je odvisno, ali bomo projekt oz. usposabljanje vpisali v zbirko naših uspelih projektov. Zato so naši programi vedno pripravljeni tako, da podpremo naše stranke tudi v teh ključnih momentih.

 

 

Delovanje na vseh nivojih:

 

– kolikor si želimo priznati ali ne, delujemo na različnih nivojih. V večini časa smo se v podjetjih že izurili, da izkoriščamo mentalni/idejni nivo ter fizičnega/materialnega. Kar pomeni, da spodbujamo generiranje idej in opravljeno delo. Tukaj smo že dosegli vrh. Vse bolj pa opažamo:

da zaposleni niso več tako motivirani, kot so bili nekoč, mogoče tudi ne zaupajo več toliko vase, so manj produktivni in bolj izčrpani,...Pogreša se tudi predanost (lojalnost) namenu in podjetju.

 

Vse to pa so komponente, ki se gradijo skozi druga dva nivoja - čustven in energijsko-duhoven nivo. Zato vse bolj v ospredje prihajajo veščine vodenja. Upravljalski vidik, ki so ga vodje že dodobra osvojili, je potrebno uravnotežiti z mehkimi veščinami ravnanja z ljudmi – vodenja ljudi.

bottom of page