top of page
TERMIN IZVEDBE
1.Termin:

Četrtek:   od 8.15-18.00

Petek:     od 8.30-18.00

Sobota:   od 8.30-18.00

Nedelja:  od 8.30-16.30

KRAJ IZVEDBE: LJUBLJANA

2.Termin:

Četrtek:  od 8.15-18.00

Petek:    od 8.30-18.00

Četrtek:  od 8.30-18.00

Petek:    od 8.30-16.30

KRAJ IZVEDBE: TRBOVLJE

 • Štirje dnevi

 • Štirje trenerji

 • Štirje sklopi

 • Pet korakov

 • 22 ur izbranih vsebin

 • 6 ur dela v skupinah

 • 2 uri individualno s trenerji

 • Takojšen prenos v prakso

 • Oblikovanje Individulnega načrta uvajanja

 • Podpora trenerjev

 • Coaching in osebno svetovanje

 

Vodstvene veščine so, enako kot sodobna oprema, pomemben del orodij, s katerimi rokuje sodobni vodja.

Drugi del, ki podpira njegovo uspešnost in učinkovitost je dobro poznavanje sebe in svojih zmožnosti.

A šele takrat, ko pričnemo ustrezno ravnati s seboj na vseh ravneh in ko so vsa področja v ravnovesju,

lahko polno izkoristimo vse svoje potenciale.

Zadovoljstvo sledi. 

VITALNI VODITELJ IN VITALNA VODITELJICA DELEGIRATA - izmojstrimo se v ključni vodstveni veščini predajanja nalog in pooblastil

"Sodoben vodja zna in zmore aktivirati svojo osebno moč in uspešno ter učinkovito voditi svoj tim do želenih rezultatov. Pri tem je ena najpomembnejših veščin vodje ravno veščina DELEGIRANJA - razbremeni vodjo operativnega dela in poveže tim." 

Velikokrat vodje poskušajo vse narediti sami, ker imajo občutek, da:

 • ni dovolj časa,

 • drugi ne bodo stvari naredili tako dobro kot oni,

 • se ne morejo zanesti na druge,

 • se jim ne da pregovarjati,

 • in še bi lahko naštevali.

Čeprav je veliko razlogov zakaj vodje ne delegirajo oz. vsaj ne uspešno in učinkovito, pa je še več argumentov, zakaj bi bilo to potrebno.

Smo v dobi, ko je SODELOVANJE tisto, ki prinaša najboljše rezultate. Uspeh na trgu pa zagotavlja le dobro uigrana ekipa. Enako, kot pri štafetnih športnih disciplinah, je tudi v poslu pomembno, da imamo kakovostne posameznike, ki ODLIČNO OPRAVLJAJO SVOJE DELO. A ravno tako je pomembno, da znajo vodje dobro PREDAJATI DELA in NALOGE. Tretja pomembna komponenta dobro uigrane ekipe je MOTIVIRANOST vseh članov. S sistematičnim DELEGIRANJEM krepimo vse tri elemente.

Lahko bi rekli, da je »delegiranje« ali t.i. »predaja nalog in pooblastil« veščina, stara kot »človeška civilizacija«. Kljub temu nas v šoli tako pomembne veščine ne naučijo, niti ne omenijo, kako je pomembna. Vsak po svoje se lotevamo tega. Največkrat, ko smo že v taki stiski s časom, da predaje nalog ne moremo kvalitetno opraviti, tudi, če bi jo hoteli.  Zato delegiranje postane v očeh tistega, ki nalogo prejme, kazen. Odzovemo se z odporom, kar še poslabša komunikacijo in končni uspeh.

Ali si lahko predstavljate, da delegiranje izkazuje dejansko pohvalo oz. priznanje, da verjamemo, da je nekdo drug sposoben nalogo opraviti ravno tako dobro, če ne še bolje, kot mi. V tem primeru je odziv popolnoma drugačen. Pozitiven. Ljudje z veseljem opravimo to delo, ko vidimo, da nekdo v nas verjame in nam zaupa. In razlika je ravno v veščini DELEGIRANJA. Prepričani smo, da si želite v vašem delovnem okolju čim več situacij, ki spodbujajo delovanje.

ZAČNEMO v četrtek,  ob 8.15 uri v LJUBLJANI in v četrtek, v TRBOVLJAH. 

KOMU JE TRENING NAMENJEN ?

Štiridnevni multidisciplinarni integriran trening je  namenjen vsem vodjem, ki:

 • čutijo, da imajo preveč operativnega dela, so preobremenjeni in nimajo dovolj časa za strateške aktivnosti,

 • verjamejo, da ima njihova ekipa še veliko potencialov in rezerv, katere želijo aktivirati,

 • se pogosto ujamejo v past, da poskušajo vse opraviti sami,

 • se želijo izpopolniti v vodstvenih veščinah in

 • so pripravljeni razviti vse  svoje vodstvene potenciale.  

Intenzivni trening vodstvenih veščin ob spoznavanju sebe, svojih potencialov in preseganju omejitev je dopolnjen z elementi upravljanja svoje energije in stresa, ki ga prinaša poslovni svet. Velik poudarek je namenjen tudi vzpostavljanju notranjega ravnovesja, ki ga vodja potrebuje, da ostaja vitalen, kar je v današnjem času ključno, da se lahko vodja uspešno in učinkovito sooča z zahtevnimi izzivi in pričakovanji poslovnega sveta. Hkrati bomo z uporabo najnovejših komunikacijskih orodij, naučeno preizkusili v timskem okolju sodobne dobe.

KONCEPT TRENINGA - Kje smo dobili NAVDIH?

Ena najpomembnejših veščin vodje, ki razbremeni vodjo in poveže tim je DELEGIRANJE. Veliko vodij se izčrpava, ko ne predajajo nalog naprej na svoje sodelavce. Razlogov, zakaj vodje ne delegirajo uspešno in učinkovito oz. sploh ne delegirajo, je veliko. Posledice pa so v večini podobne - vodja, ki ne delegira, kmalu postane "osamljeni jezdec", brez podpore svojega tima in preobremenjen. V današnjem tempu se temu lahko hitro pridruži še izgorelost.  

​Trening Vitalni voditelj - Vitalna voditeljica delegirata je prvi od treningov programa Vitalni voditelj - Vitalna voditeljica. Zakaj smo ga dali na prvo mesto? Ker je to veščina z UNIVERZALNO UPORABNOSTJO. Njeno poznavanje in uporaba sta vstopnici v Ligo najbolj uspešnih in učinkovitih na vseh področjih življenja. Le kdo si ne želi, da bi ob današnjem tempu in zahtevah delo opravil odlično in hkrati imel dovolj časa še za druge dejavnosti, ki ga veselijo.

 

V treningu VITALNI VODITELJ - VITALNA VODITELJICA smo združili dva osnovna koncepta, ki sta ključna za uspeh vodje in sicer:

 

 1. dvig vodstvenih veščin - da imamo vsa znanja, veščine in orodja, da lahko uspešno in učinkovito vodimo svoj tim ter

 2. dobro poznavanje sebe in energijski management - ko vse to, kar znamo lahko tudi uporabimo, saj nam to omogoča naše poznavanje svojih prednosti, priložnosti za izboljšavo ter predvsem dvig našega nivoja energije.

 

Zakaj smo v program dodali še ta drugi del? Ker je v današnjem času izjemno pomemben. Lahko imamo vso znanje, veščine, orodja in dobre namene, a jih ne moremo uspešno in učinkovito uporabiti, ker nimamo dovolj energije oz. z neko aktivnostjo pričnemo v najmanj primernem času.

 

ZAKAJ SMO SE ODLOČILI ZA 4-DNEVNI TRENING v obdobju, ko je čas tako pomemben, da si težko privoščimo odsotnost, namesto enodnevnih usposabljanj?

Ravno zato, ker cenimo vaš čas in želimo, da se pospeši proces učenja ter se nove kompetence v tem času tudi že utrdijo ter imajo udeleženci, ko se vrnejo nazaj v poslovno okolje že jasno oblikovan načrt, kako se bodo uvajanja v prakso tudi lotili. Glavni razlogi za »paketno« obliko treninga so:

 1. udeleženci/udeleženke lažje resnično »preklopijo« od poslovnih obveznosti in se posvetijo procesu usposabljanja.

 2. da si že v času treninga naredijo načrt prvih korakov uvajanja pridobljenih spoznanj, znanj, veščin in vedenja v prakso ter jih povežejo z obstoječimi kompetencami in izkušnjami v celoto.

 3. da se presežejo klasični izzivi, ki nam jih usposabljanja prinašajo: Velikokrat se dogaja, da nam je v času trajanja usposabljanja vse razumljivo, ko pa se vrnemo v prakso in želimo uporabiti nove kompetence v poslovnih situacijah, pa se pojavijo dileme, izzivi, manjkajoči koščki in takrat ni tako enostavno pridobiti usmeritve in rešitve. Večkrat zato tudi opustimo poskus in nadaljujemo po starem.

 4. V času treninga imamo več možnosti diskusije o izzivih, s katerimi se srečujemo pri svojem delu, da lahko udeleženci/udeleženke pridobijo usmeritve, dodatne strategije za obvladovanje konkretnih situacij, ki se jim dogajajo. S tem se še dodatno opolnomočijo na tem področju.

KAJ ŽELIMO DOSEČI – Pri čem vam želimo pomagati?

 

V treningu skozi štiri dni teoretično-praktičnih vsebin prehajamo preko pomembnih faz uvajanja delegiranja v svojo dnevno rutino. Naš cilj je, da vsak udeleženec/udeleženka:​

 1. prepozna možnosti, ki mu jih veščina delegiranja nudi (za njegov primer - glede na stil vodenja, osebne karakteristike in potenciale, naravo dela, tim in njegove značilnosti);

 2. vzpostavi svoj odnos do delegiranja in oblikuje vizijo sebe v vlogi delegirajočega;

 3. ozavesti področja, kjer lahko delegira;

 4. se nauči uspešnih in učinkovitih korakov procesa delegiranja in uvedbe le-tega v tim;

 5. identificira svoje močne plati in kako jih najbolje aktivirati;

 6. opredeli svoje notranje upornike, dvome, pomisleke, strahove in omejitve ter jih preseže;

 7. ozavesti razlike med osnovnimi programi posameznika ter odpori v času sprememb ter strategije, kako rokovati v posameznem primeru;

 8. pridobi vpogled v pasti, ki se pogosto pojavijo pri prenosu nalog in pooblastil;

 9. se seznani skozi izkušnjo z možnostmi in prednostmi, ki jih timsko okolje nove dobe omogoča.  

Poleg tega smo podprli proces usposabljanja tudi s tehnikami in strategijami sproščanja in upravljanja s svojo energijo. Preko skupinskih vaj in individualnega dela s trenerji želimo, da udeleženci/udeleženke preko lastne izkušnje in  delu s trenerji izberejo ustrezne tehnike in strategije, ki jih bodo dnevno podprle, da bodo vzdrževali višji nivo energije. 

Trening smo oblikovali kot multidisciplinarno izkušnjo v katero smo vključili:

 • razvoj vodstvenih kompetenc;

 • krepitev komunikacijskih veščin;

 • gradnjo veščin mentorstva;

 • spoznavanje in uporabo sodobnih podpornih orodij timskega sodelovanja;

 • obvladovanje stresa;

 • upravljanje s svojo energijo;

 • spoznavanje svojih potencialov;

 • krepitev poguma in razvoj strategij v procesu priprave in uvajanja delegiranja ter 

 • rokovanje s težavnimi situacijami na poti do uspeha.

Na samem treningu se srečamo s konkretnimi situacijami iz prakse. Zanje bomo iskali optimalne rešitve. Udeležencem/udeleženkam bomo pomagali, da bodo zgraditi bolj samozavestni nastop .

 

 

Program TRENINGA - Kaj nas čaka?

Trening traja 4 dni, od četrtka do nedelje in je razdeljen v 4 vsebinske sklope.  Posamezen sklop je namenjen eni od ključnih faz procesa delegiranja in uvajanja sprememb. Vsak sklop je sestavljen iz teoretično-praktičnega dela in skupinsko (projektno) - individualnega dela, kjer se bodo tematike sistematično obdelovale tudi preko vaj. V vsebine sklopov smo združili znanja in izkušnje različnih področij, ki vplivajo na veščino delegiranja in omogočajo, da se udeleženci/udeleženke prepoznajo kot vodje, ki znajo in zmorejo sistematično predajati naloge in pooblastila ter zgradijo svoj lastni stil, s katerim bodo uspešno vključevali svoje sodelavce v timske aktivnosti.

​1.Sklop: DELEGIRANJE POD DROBNOGLEDOM IN MOJ ODNOS DO DELEGIRANJA

 

2.Sklop: NAČRTOVANJE DELEGIRANJA IN PRIPRAVA NA UVEDBO/PRENOS AKTIVNOSTI IN POOBLASTIL

 

3.Sklop: UVAJANJE DELEGIRANJA – USPEŠNA IN UČINKOVITA UVEDBA V TIM BREZ STRESA

 

4.Sklop: SPREMLJANJE – KO DELEGIRANJE POSTANE NAŠE MOČNO ORODJE

V  podporo procesu usposabljanja ter krepitve svoje osebne moči, smo v programu pomemben del namenili tudi strategijam in tehnikam sproščanja in upravljanja s svojo energijo, kot so Meditacija in Veščine Qigonga. Izvajale se bodo skupinsko, medtem, ko bo imel vsak udeleženec/udeleženka tudi individualen posvet s trenerji. Vključen je tudi individualen posvet s trenerko, v katerem bosta z udeležencem/udeleženko pregledala tudi njegove/njene najmočnejše plati in priložnosti za izboljšave. Hkrati bo vsak udeleženec/udeleženka pripravil/a tudi IRN (individualni razvojni načrt za prenos kompetence v prakso). 

 

V času treninga in v 21-dnevnem obdobju uvajanja bomo delovali v podpornem komunikacijskem okolju, ki ga uporabljajo uspešni in učinkoviti timi. 

 

ZAKAJ je trening VITALNI VODITELJ - VITALNA VODITELJICA DELEGIRA tako UČINKOVIT?

Trening poteka v manjši skupini (max. 16 udeležencev), kar omogoča bolj individualen pristop in več praktičnega dela s povratnimi informacijami. Je intenziven in dinamičen, optimalna kombinacija teoretičnega dela, dela v skupinah in individualnega dela s trenerji.

Temelji na konceptu: Svetovalne – coaching delavnice, kjer je poudarek na odkrivanju in razvoju potencialov udeležencev ter povezavi novih znanj in veščin z obstoječimi. Je kombiniran pristop klasične delavnice z elementi svetovanja, coachinga, globinskih intervjujev, moderatorskimi tehnikami in individualnim praktičnim delom s komentarji. 

V trening smo vključili tudi učenje z A-metodo. A-metoda je princip učenja poslovnih kompetenc s pomočjo korakov učenja deskanja na snegu. Princip in metoda temelji na izvajanju izbranih fizičnih vaj s katerimi dosežemo učinkovitejše ponotranjanje in uporabo vodstvenih kompetenc pri vsakdanjem delu.

 

Z VAMI BODO TRENERJI:

Ksenija Lapornik, direktorica podjetja Aspekti d.o.o., z več kot 25 letnimi izkušnjami na področju vodenja različnih oddelkov, je poleg strokovnega poznavanja poslovnih procesov, procesov vodenja in dolgoletnih trženjskih izkušenj, tudi certificirani NLP Coach ter trenerka komunikacijskih veščin, izvajalka individualnih razvojnih načrtov za vodje in zaposlene v marketingu in prodaji, presojevalka standarda ISO9001 in svetovalka in ocenjevalka poslovne odličnosti po modelu EFQM. Že več kot 15 let predava vodstvene, tržne in komunikacijske veščine, tako v okviru projektov, kjer pomaga podjetjem uspešno uvesti spremembe in nova orodja, kot v okviru nacionalnih programov in povsem odprtega tipa. Zadnja leta v svoje raziskave novih orodij, tehnologij in možnosti, vključuje tudi elemente, ki pomagajo posamezniku, da krepi svoje zdravje in vitalno moč – svojo psihofizično kondicijo. V programu Vitalni voditelj - Vitalna voditeljica je njeno področje usposabljanje vodstvenih kompetenc in priprava individualnih načrtov uvajanja novih kompetenc v vsakodnevno poslovno življenje udeležencev, spremljanje in individualni posveti. . 

​Andrej Grm, diplomirani inž.elektrotehnike, smer telekomunikacije, je direktor podjetja Apridesol d.o.o.. Poleg vodenja podjetja je njegova funkcija tudi vodenje tehnično razvojnega oddelka, izvajanje seminarjev in zahtevnejših usposabljanj. Rdeča nit njegove življenjske naravnanosti je prepoznavanje in reševanje problemov, iskrenje idej ter oblikovanje optimalnih rešitev zanje. Preko svojega delovanja si nenehno prizadeva, da lahko stranke v čimvečjem obsegu izkoristijo najete in/ali kupljene komunikacijske rešitve ter poskrbi za njihovo učinkovito povezovanje z obstoječimi poslovnimi procesi. Svoje strokovno znanje je pridobival tako v domačih podjetjih, kot v mednarodni multinacionalki. Predan je uporabi sodobne tehnologije kot podpore poslovnim procesom, zato je njegova vloga v programu Vitalni voditelj – Vitalna voditeljica vezana na oblikovanje in predstavitev  timskega okolja z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, ki podpira trening in komunikacijo v obdobju spremljanja, ki sledi treningu. 

Barbara Modlic, je diplomirana ekonomistka in terapevtka, ki je poleg poslovnih in podjetniških veščin svoje znanje izpopolnjevala na področju Transpersonalne psihologije, tehnik Zdravljenja s ponovno povezavo - The Reconnection, tehnikami meditacije in študijem hipnoze, kjer je tudi pridobila certifikat ameriške šole hipnoze O.H.T.C. Oblikovala je programe in sprostitvene tehnike, kot podporo za doseganje ciljev, odpravo čustvenih, mentalnih in energijskih blokad. Deluje kot svetovalka, mentorica, terapevtka in izvajalka programov.  Velik poudarek daje meditacijam za podjetja, zato tudi v programu Vitalni voditelj - Vitalna voditeljica, skrbi za meditacije, tako individualno kot skupinsko. Dokazano je, da le-te pomagajo bolje obvladovati stres, povečujejo delovno učinkovitost, izboljšujejo zmožnost koncentracije in pozitivno vplivajo na zdravje zaposlenih. 

Igor Gregorc, je mednarodno potrjeni trener NLP (nevrolingvističnega programiranja), učitelj sprostilnih, meditativnih in gibalnih tehnik, poznavalec številnih energetskih metod, voditelj učnih delavnic o obvladovanju stresa, učinkovitosti delovanja uma, čustveni inteligenci in učenju. Že od svojega 17.leta se ukvarja s sprostilno-meditativnimi sistemi in borilnimi veščinami. V zadnjih letih več časa posveča tehnikam, ki poleg fizičnih kretenj poudarjajo pristop k zavedanju celotnega telesa in razvoju notranje energije. Tipično za njegov način poučevanja je jasna razlaga, postopno podajanje znanja, igriv pristop in nenehno spodbujanje pozitivne naravnanosti pri udeležencih. V programu Vitalni voditelj - Vitalna voditeljica je njegova vloga, da preko niza gibalno-dihalnih energijskih vaj pomaga udeležencem, da se spoznajo s pomembno veščino zbiranja, izločanja, razporejanja in usmerjanja življenjske energije Qi - t.i. energijskim managementom.

KAKO in do kdaj se PRIJAVIM na trening?

 

Prijavite se lahko z izpolnjeno prijavnico preko e-pošte na naslov: prijava@aspekti.si

 

Rok prijave s plačilom kotizacije je do zapolnitve mest oziroma najkasneje do za Trenig v Ljubljani in do  za trening v Trbovljah.

​Kotizacija 4 dnevnega intenzivnega treninga vsebuje:

 • ​udeležbo na 34-urnem teoretično-praktičnem delu treninga;

 • gradivo za trening;

 • kosila in okrepčilo med odmori;

 • individualni načrt uvajanja veščine;

 • zvočni posnetek meditacije; '

 • video posnetek van Qi Gonga;

 • 30 minut individualnega svetovanja/coaching po dogovoru;

 • aktivno spremljanje in obveščanje udeležencev v sodobnem timskem okolju s podporo aplikacije za timsko sodelovanje, v času treninga in času spremljanja vpeljave;

 • projektno delo;

 • certifikat o opravljenem treningu

ter znaša promocijsko 660 EUR + DDV na osebo. Vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja ali organizacije ima 5% popust, kar znaša 628 EUR+DDV. 

V kolikor se prijavite in plačate kotizacijo do za trening v Ljubljani in do v Trbovljah, velja popust za hitro prijavo. Kotizacija s popustom znaša 590 EUR + DDV za vse udeležence istega podjetja.

Če poznaš sebe in druge, ne boš ogrožen niti v stoterih akcijah.

Če drugih ne poznaš, poznaš pa sebe, boš eno akcijo dobil, drugo pa izgubil.

Če pa ne poznaš niti sebe niti drugih, boš vedno ogrožen.

 

                        (SUN TZU)

prijava

2010 - present

2010 - present

bottom of page