top of page
TERMIN IZVEDBE
 

Četrtek: 8.3.2018 8.15-18.00

Petek:   9.3.2018 8.30-18.00

Sobota:  10.3.2018 8.30-18.00

Nedelja:  11.3.2018 8.30-16.30

KRAJ IZVEDBE:

LJUBLJANA

 • Štirje dnevi

 • Štirje trenerji

 • Štirje sklopi

 • Pet korakov

 • 22 ur izbranih vsebin

 • 6 ur dela v skupinah

 • 2 uri individualno s trenerji

 • Takojšen prenos v prakso

 • Oblikovanje Individulnega načrta uvajanja

 • Podpora trenerjev

 • Coaching in osebno svetovanje

 

Vodstvene veščine so pomemben del orodij, s katerimi rokuje sodobni vodja.

Drugi del, ki podpira njegovo uspešnost in učinkovitost je dobro poznavanje sebe in svojih zmožnosti.

A šele takrat, ko pričnemo ustrezno ravnati s seboj na vseh ravneh in ko so vsa področja v ravnovesju,

lahko polno izkoristimo vse svoje potenciale.

Zadovoljstvo sledi. 

 

 

VITALNI VODITELJ IN VITALNA VODITELJICA DELEGIRATA - izmojstrimo se v ključni vodstveni veščini

 

 

"Sodoben vodja zna in zmore aktivirati svojo osebno moč in uspešno ter učinkovito voditi svoj tim do želenih rezultatov. Pri tem je ena najpomembnejših veščin vodje ravno DELEGIRANJE - razbremeni vodjo operativnega dela in poveže tim." 

Velikokrat vodje poskušajo vse narediti sami, ker imajo občutek, da:

 • ni dovolj časa,

 • drugi ne bodo stvari naredili tako dobro kot oni,

 • se ne morejo zanesti na druge,

 • se jim ne da pregovarjati,

 • in še bi lahko naštevali.

 

Čeprav je veliko razlogov zakaj vodje ne delegirajo oz. vsaj ne uspešno in učinkovito, pa je še več argumentov, zakaj bi bilo to potrebno.

Smo v dobi, ko je SODELOVANJE tisto, ki prinaša najboljše rezultate. Uspeh na trgu pa zagotavlja le dobro uigrana ekipa. Enako, kot pri štafetnih športnih disciplinah, je tudi v poslu pomembno, da imamo kakovostne posameznike, ki ODLIČNO OPRAVLJAJO SVOJE DELO, a ravno tako pomembno je, da znajo vodje dobro PREDAJATI DELA in NALOGE. Tretja pomembna komponenta dobro uigrane ekipe je MOTIVIRANOST vseh članov. S sistematičnim DELEGIRANJEM krepimo vse tri elemente.

Lahko bi rekli, da je »delegiranje« ali t.i. »predaja nalog in pooblastil« veščina, stara kot »človeška civilizacija«. Kljub temu nas v šoli tako pomembne veščine ne naučijo, niti ne omenijo, kako je pomembna. Vsak po svoje se lotevamo tega. Največkrat, ko smo že v taki stiski s časom, da predaje nalog ne moremo kvalitetno opraviti, tudi, če bi jo hoteli.  Zato delegiranje postane v očeh tistega, ki nalogo prejme, kazen. Odzovemo se z odporom, kar še poslabša komunikacijo in končni uspeh.

Ali si lahko predstavljate, da delegiranje izkazuje dejansko pohvalo oz. priznanje, da verjamemo, da je nekdo drug sposoben nalogo opraviti ravno tako dobro, če ne še bolje, kot mi. V tem primeru je odziv popolnoma drugačen. Pozitiven. Ljudje z veseljem opravimo to delo, ko vidimo, da nekdo v nas verjame in nam zaupa. In razlika je ravno v veščini DELEGIRANJA. Prepričani smo, da si želite v vašem delovnem okolju čim več situacij, ki spodbujajo delovanje.

ZAČNEMO v četrtek 8.3.2018 ob 8.15 uri. 

KOMU JE TRENING NAMENJEN ?

Štiridnevni multidisciplinarni integriran trening je  namenjen vsem vodjem, ki:

 • čutijo, da imajo preveč operativnega dela, so preobremenjeni in nimajo dovolj časa za strateške aktivnosti,

 • verjamejo, da ima njihova ekipa še veliko potencialov in rezerv, katere želijo aktivirati,

 • se pogosto ujamejo v past, da poskušajo vse opraviti sami,

 • se želijo izpopolniti v vodstvenih veščinah in

 • so pripravljeni razviti vse  svoje vodstvene potenciale.  

Intenzivni trening vodstvenih veščin ob spoznavanju sebe, svojih potencialov in preseganju omejitev je dopolnjen z elementi upravljanja svoje energije in stresa, ki ga prinaša poslovni svet. Velik poudarek je namenjen tudi vzpostavljanju notranjega ravnovesja, ki ga vodja potrebuje, da ostaja vitalen.

KONCEPT TRENINGA - Kje smo dobili NAVDIH?

Ena najpomembnejših veščin vodje, ki razbremeni vodjo in poveže tim je DELEGIRANJE. Veliko vodij se izčrpava, ko ne predajajo nalog naprej na svoje sodelavce. Razlogov, zakaj vodje ne delegirajo uspešno in učinkovito oz. sploh ne delegirajo je veliko. Posledice pa so v večini podobne - Vodja, ki ne delegira, kmalu postane "osamljeni jezdec", brez podpore svojega tima in preobremenjen. V današnjem tempu se temu lahko hitro pridruži še izgorelost.  

Trening Vitalni vodja - vitalna voditeljica delegirata je prvi od treningov programa Vitalni voditelj - Vitalna voditeljica. Zakaj smo ga dali na prvo mesto? Ker je to veščina z UNIVERZALNO UPORABNOSTJO. Njeno poznavanje in uporaba sta vstopnici v Ligo najbolj uspešnih in učinkovitih na vseh področjih življenja. Le kdo si ne želi, da bi ob današnjem tempu in zahtevah delo opravil odlično in hkrati imel dovolj časa še za druge dejavnosti, ki ga veselijo.

V treningu VITALNI VODITELJ - VITALNA VODITELJICA smo združili dva osnovna koncepta, ki sta ključna za uspeh vodje in sicer:

 1. dvig vodstvenih veščin - da imamo vsa znanja, veščine in orodja, da lahko uspešno in učinkovito vodimo svoj tim ter

 2. dobro poznavanje sebe in energijski management - ko vse to, kar znamo lahko tudi uporabimo, saj nam to omogoča naše poznavanje svojih prednosti, priložnosti za izboljšavo ter predvsem naš nivo energije.

Zakaj smo v program dodali še ta drugi del? Ker je v današnjem času izjemno pomemben. Lahko imamo vso znanje, veščine, orodja in dobre namene, a jih ne moremo uspešno in učinkovito uporabiti, ker nimamo dovolj energije oz. z neko aktivnostjo pričnemo v najmanj primernem času,

KAJ ŽELIMO DOSEČI?

V treningu skozi štiri dni teoretično-praktičnih, vsebin prehajamo preko pomembnih faz uvajanja delegiranja v svojo dnevno rutino. Naš cilj je, da vsak udeleženec/udeleženka:

 1. prepozna možnosti, ki mu jih veščina delegiranja nudi (za njegov primer - glede na stil vodenja, osebne karakteristike in potenciale, naravo dela, tim in njegove značilnosti;

 2. vzpostavi svoj odnos do delegiranja in oblikuje vizijo sebe v vlogi delegirajočega;

 3. ozavesti področja, kjer lahko delegira;

 4. se nauči uspešnih in učinkovitih korakov procesa delegiranja in uvedbe le-tega v tim;

 5. identificira svoje močne plati in kako jih najbolje aktivirati;

 6. opredeli svoje notranje upornike, dvome, pomisleke, strahove in omejitve ter jih preseže;

 7. ozavesti razlike med osnovnimi programi posameznika ter odpori v času sprememb ter strategije, kako rokovati v posameznem primeru

 8. pridobi vpogled v pasti, ki se pogosto pojavijo pri prenosu nalog in pooblastil.  

Poleg tega smo podprli proces usposabljanja tudi s tehnikami in strategijami sproščanja in upravljanja s svojo energijo. Preko skupinskih vaj in individualnega dela s trenerji želimo, da udeleženci/udeleženke preko lastne izkušnje in  delu s trenerji izberejo ustrezne tehnike in strategije, ki jih bodo dnevno podprle, da bodo vzdrževali višji nivo energije. 

Trening smo oblikovali kot multidisciplinarno izkušnjo v katero smo vključili:

 • razvoj vodstvenih kompetenc,

 • komunikacijskih veščin,

 • veščin mentorstva,

 • obvladovanje stresa,

 • upravljanje s svojo energijo,

 • spoznavanje svojih potencialov,

 • krepitev poguma in razvoj strategij v procesu priprave in uvajanja delegiranja ter 

 • rokovanje s težavnimi situacijami na poti do uspeha.

Na samem treningu se srečamo s konkretnimi situacijami iz prakse. Zanje bomo iskali optimalne rešitve. Udeležencem/udeleženkam bomo pomagali, da zgraditi bolj samozavestni nastop .

Program TRENINGA - Kaj nas čaka?

Trening traja 4 dni, od četrtka do nedelj in je razdeljen v 4. vsebinske sklope.  Posamezen sklop je namenjen eni od ključnih faz procesa delegiranja in uvajanja sprememb. Vsak sklop je sestavljen iz teoretično-praktičnega dela in skupinsko-individualnega dela, kjer se bodo tematike sistematično obdelovale tudi preko vaj. V vsebine sklopov smo združili znanja in izkušnje različnih področij, ki vplivajo na veščino delegiranja in omogočajo, da se udeleženci/udeleženke prepoznajo kot vodja, ki zna in zmore sistematično predajati naloge in pooblastila ter zgradijo svoj lastni stil, s katerim bodo uspešno vključevali svoje sodelavce v timske aktivnosti:

1.Sklop: DELEGIRANJE POD DROBNOGLEDOM IN MOJ ODNOS DO DELEGIRANJA

2.Sklop: NAČRTOVANJE DELEGIRANJA IN PRIPRAVA NA UVEDBO/PRENOS AKTIVNOSTI IN POOBLASTIL

3.Sklop: UVAJANJE DELEGIRANJA – USPEŠNA IN UČINKOVITA UVEDBA V TIM BREZ STRESA

4.Sklop: SPREMLJANJE – KO DELEGIRANJE POSTANE NAŠE MOČNO ORODJE

V  podporo procesu usposabljanja ter krepitve svoje osebne moči, smo v programu pomemben del namenili tudi strategijam in tehnikam sproščanja in upravljanja s svojo energijo, kot so Meditacija in Veščine Qigonga. Izvajale se bodo skupinsko, medtem, ko bo imel vsak udeleženec/udeleženka tudi individualen posvet s trenerji. Vključen je tudi individualen posvet s trenerko v katerem bosta z udeležencem/udeleženko pregledala tudi njegove/njene najmočnejše plati in priložnosti za izboljšave. Hkrati bo vsak udeleženec/udeleženka pripravil/a tudi IRN (individualni razvojni načrt za prenos kompetence v prakso).   

 

ZAKAJ je trening VITALNI VODITELJ - VITALNA VODITELJICA DELEGIRA tako UČINKOVIT?

Trening poteka v manjši skupini (max. 16 udeležencev), kar omogoča bolj individualen pristop in več praktičnega dela s povratnimi informacijami. Je intenziven in dinamičen, optimalna kombinacija teoretičnega dela, dela v skupinah in individualnega dela s trenerji.

Temelji na konceptu: Svetovalne – coaching delavnice, kjer je poudarek na odkrivanju in razvoju potencialov udeležencev ter povezavi novih znanj in veščin z obstoječimi. Je kombiniran pristop klasične delavnice z elementi svetovanja, coachinga, globinskih intervjujev, moderatorskimi tehnikami in individualnim praktičnim delom s komentarji. 

V trening smo vključili tudi učenje z A-metodo. A-metoda je princip učenja poslovnih kompetenc s pomočjo korakov učenja deskanja na snegu. Princip in metoda temelji na izvajanju izbranih fizičnih vaj s katerimi dosežemo učinkovitejše ponotranjanje in uporabo poslovnih ter prodajnih kompetenc pri vsakdanjem delu.

Z VAMI BODO TRENERJI:

Ksenija Lapornik, direktorica podjetja Aspekti d.o.o., z več kot 25 letnimi izkušnjami na področju vodenja različnih oddelkov, je poleg strokovnega poznavanja poslovnih procesov, procesov vodenja in dolgoletnih trženjskih izkušenj, tudi certificirani NLP Coach ter trenerka komunikacijskih veščin, izvajalka individualnih razvojnih načrtov za vodje in zaposlene v marketingu in prodaji, presojevalka standarda ISO9001 in svetovalka in ocenjevalka poslovne odličnosti po modelu EFQM. Že več kot 15 let predava vodstvene, tržne in komunikacijske veščine, tako v okviru projektov, kjer pomaga podjetjem uspešno uvesti spremembe in nova orodja, kot v okviru nacionalnih programov in povsem odprtega tipa. Zadnja leta v svoje raziskave novih orodij, tehnologij in možnosti, vključuje tudi elemente, ki pomagajo posamezniku, da krepi svoje zdravje in vitalno moč – svojo psihofizično kondicijo. V programu Vitalni voditelj - Vitalna voditeljica je njeno področje usposabljanje vodstvenih kompetenc in priprava individualnih načrtov uvajanja novih kompetenc v vsakodnevno poslovno življenje udeležencev, spremljanje in individualni posveti. . 

Mojca Gregorčič, ustanoviteljica in vodja centra M - centra za osebno rast in večjo kakovost življenja. Svoje več kot 20 letne podjetniške in vodstvene izkušnje je nadgradila z znanji področij astrologije, hipnoze in Bachovih cvetnih esenc. Pri svojem delu svetovalke, terapevtke in predavateljice uspešno združuje znanja in izkušnje v gospodarstvu s področji, ki prinašajo v poslovno in osebno življenje posameznika večje ravnotežje in pomagajo pri spoznavanju sebe. Organizira in izvaja delavnice, srečanja in izobraževanja s področij, kot so astrologija, hipnoza in Bachove cvetne esence ter izvaja različne osebne terapije. V novembru 2017 je izdala priročnik uporabne astrologije - Z razumevanjem astrologije do polnega uresničenja lastnih potencialov. Zaradi njene strokovnosti in izkušenj so jo k sodelovanju povabili različni mediji, kjer pripravlja članke na tedenski in mesečnimi ravni. Njen velik doprinos k programu VItalni voditelj-Vitalna voditeljica je, da udeležencem v individualnih posvetih pomaga še bolje spoznati njihove prednosti, priložnosti za izboljšave na področju in pri kompetencah, ki ga konkretni trening pokriva in hkrati poda usmeritve kdaj in kako se lotiti sprememb ter kateri naj bodo prvi koraki na poti do cilja.

Barbara Modlic, je diplomirana ekonomistka in terapevtka, ki je poleg poslovnih in podjetniških veščin svoje znanje izpopolnjevala na področju Transpersonalne psihologije, tehnik Zdravljenja s ponovno povezavo - The Reconnection, tehnikami meditacije in študijem hipnoze, kjer je tudi pridobila certifikat ameriške šole hipnoze O.H.T.C. Oblikovala je programe in sprostitvene tehnike, kot podporo za doseganje ciljev, odpravo čustvenih, mentalnih in energijskih blokad. Deluje kot svetovalka, mentorica, terapevtka in izvajalka programov.  Velik poudarek daje meditacijam za podjetja, zato tudi v programu Vitalni voditelj - vitalna voditeljica, skrbi za meditacije, tako individualno, kot skupinsko. Dokazano je, da le-te pomagajo bolje obvladovati stres, povečujejo delovno učinkovitost, izboljšujejo zmožnost koncentracije in pozitivno vplivajo na zdravje zaposlenih. 

Igor Gregorc, je mednarodno potrjeni trener NLP (nevrolingvističnega programiranja), učitelj sprostilnih, meditativnih in gibalnih tehnik, poznavalec številnih energetskih metod, voditelj učnih delavnic o obvladovanju stresa, učinkovitosti delovanja uma, čustveni inteligenci in učenju. Že od svojega 17.leta se ukvarja s sprostilno-meditativnimi sistemi in borilnimi veščinami. V zadnjih letih več časa posveča tehnikam, ki poleg fizičnih kretenj poudarjajo pristop k zavedanju celotnega telesa in razvoju notranje energije. Tipično za njegov način poučevanja je jasna razlaga, postopno podajanje znanja, igriv pristop in nenehno spodbujanje pozitivne naravnanosti pri udeležencih. V programu Vitalni voditelj - Vitalna voditeljica je njegova vloga, da preko niza gibalno-dihalnih energijskih vaj pomaga udeležencem, da se spoznajo s pomembno veščino zbiranja, izločanja, razporejanja in usmerjanja življenjske energije Qi - t.i. energijskim managementom.

KAKO in do kdaj se PRIJAVIM na trening?

 

Prijavite se lahko z izpolnjeno prijavnico preko e-pošte na naslov: prijava@aspekti.si   Rok prijave s plačilom kotizacije je torek 1.3.2018 oz do zapolnitve mest. 

Kotizacija 4 dnevnega intenzivnega treninga vsebuje:

 • udeležbo na 34 urnem teoretično-praktičnem delu treninga,

 • gradivo za trening,

 • kosila in okrepčilo med odmori,

 • individualni načrt uvajanja veščine,

 • zvočni posnetek meditacije, '

 • zvočni zapis osebnega posveta in izris astrološke karte,

 • 30 minut individualnega svetovanja/coaching po dogovoru,

 • aktivno spremljanje udeležencev,

 • certifikat o opravljenem treningu,

ter znaša promocijsko 660 EUR + DDV na osebo. Vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja ali organizacije ima 5% popust, kar znaša 628 EUR+DDV. V kolikor se prijavite in plačate kotizacijo do 23.2.2018, znaša kotizacija s posebnim popustom 590 EUR + DDV. 

Če poznaš sebe in druge, ne boš ogrožen niti v stoterih akcijah.

Če drugih ne poznaš, poznaš pa sebe, boš eno akcijo dobil, drugo pa izgubil.

Če pa ne poznaš niti sebe niti drugih, boš vedno ogrožen.

 

                        (SUN TZU)

prijava

2010 - present

2010 - present

bottom of page